Title Image

Marcin Goryczka

Kandydat do Rady Miejskiej w Cieszynie

Okręg wyborczy nr 2: os. Piastowskie, Mała Łąka, os. Liburnia, Przedmieście Frysztackie

Cieszynianin, lekarz weterynarii, miłośnik przyrody, zapalony rowerzysta i siatkarz.

 

Jako radny pragnę zadbać o rozwój ścieżek rowerowych w Cieszynie i wprowadzenie systemu rowerów miejskich. Jestem głęboko przekonany o sile tkwiącej w dialogu i oddolnych inicjatywach, dlatego chciałbym aby pomysły zgłaszane corocznie do budżetu obywatelskiego nie były marnowane i nie znikały. Mamy instytucję Zamek Cieszyn, która zajmuje się dizajnem, tymczasem w Cieszynie próżno szukać śladów jej działalności w przestrzeni publicznej. Chciałbym to zmienić.

 

Ważny jest dla mnie szacunek dla przyrody i różnorodności, stąd widzę potrzebę działań na rzecz edukacji mieszkańców dotyczącej świadomego dbania o zwierzęta domowe i dzikie. Widzę też konieczność wsparcia cieszynian w zakresie większego wykorzystania OZE na przykład poprzez finansowanie ze środków z Unii Europejskiej inwestycji mieszkańców.