Title Image

Krzysztof Pszczółka

Kandydat do Rady Miejskiej w Cieszynie

Okręg wyborczy nr 1: Boguszowice, Kalembice, Marklowice, Pastwiska, Bobrek Zach., Bobrek Wsch.

Szanowni Państwo,

 

podjąłem decyzję o kandydowaniu w najbliższych wyborach na radnego rady miejskiej w Cieszynie. Kandyduję z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Siła z okręgu nr 1, który jest największym okręgiem na mapie Cieszyna, a z którym jestem związany od pokoleń. Moje nazwisko znajdą Państwo na pozycji 1. listy wyborczej okręgu, który obejmuje: Bobrek, Pastwiska, Kalembice, Boguszowice, Marklowice.

 

W 2014 roku, w wyborach jednomandatowych, mieszkańcy Bobrka obdarzyli mnie zaufaniem i mandatem do Rady Miejskiej w Cieszynie. W kadencji 2014-2018 pełniłem funkcję Przewodniczącego Komisji Finansów i członka Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Byłem też reprezentantem miasta Cieszyna i aktywnym członkiem Związku Miast Polskich.

 

W nadchodzącej kadencji Rady Miejskiej chciałbym ponownie zająć się budżetem i finansami miasta, tak by cieszyniacy nie martwili się o swoje miejsca pracy w administracji samorządowej, oświacie, w instytucjach wsparcia samorządu, a także w sektorze prywatnym. Chcę, aby systemowo i kompleksowo opracowany i przeprowadzony został program remontów dróg miejskich – to największy problem wskazywany stale przez mieszkańców Cieszyna. Da się go rozwiązać tylko poprzez logiczny plan prac, który da jasny sygnał mieszkańcom i przedsiębiorcom, kiedy będą czekały ich komunikacyjne utrudnienia i kiedy mogą liczyć na poprawę dróg w okolicy swoich miejsc zamieszkania i miejsc pracy. 

 

Kolejne ważne dla miasta sprawy to komunikacja miejska, wsparcie lokalnego biznesu i współpraca między sektorem szkolnictwa wyższego i administracji samorządowej. Wspólne projekty i dobra współpraca to szansa na wykorzystanie drzemiącego w mieszkańcach i w mieście potencjału. To szansa na wykorzystanie wyjątkowości miasta, jakim jest Cieszyn.

 

Moje doświadczenie, wiedza i zaangażowanie są podstawą, na której chcę budować przyszłość naszej lokalnej społeczności. Razem możemy stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich mieszkańców Cieszyna