Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Komitet Wyborczy Wyborców Siła, ul. Głęboka 34/4 43-400 Cieszyn, adres email: komitet.sila@gmail.com Niniejsza strona umożliwia Państwu skontaktowanie się z nami w celu włączenia się w nasze działania oraz dokonanie darowizny na rzecz komitetu na potrzeby kampanii wyborczej.

Każdorazowe podanie przez Państwa danych niezbędnych do nawiązania kontaktu i włączenia do działania jest dobrowolne i wymaga wprost wyrażonej zgody. W przypadku zgłoszenia przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania, link do konta na Facebooku. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przetworzenia Państwa zgłoszenia. Państwa dane zostaną umieszczone w systemie informatycznym administratora. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania kampanii oraz okres 3 miesięcy po jej zakończeniu. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Każda osoba udostępniająca dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie wnioski w tym zakresie prosimy zgłaszać pisemnie lub pocztą elektroniczną na wskazane wyżej adresy. Na żądanie, poinformujemy Państwa na piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, czy przetwarzamy Państwa dane, i jakiego są one rodzaju, a w przypadkach, kiedy jest to możliwe w świetle obowiązującego prawa, o ich usunięciu. Mają też Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają państwo, iż przetwarzanie państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

W trakcie przeglądania strony, zapisywane są następujące, zanonimizowane informacje: część adresu IP, typ i wersja przeglądarki internetowej, system operacyjny, sieć/operator sieci, typ urządzenia (komputer, tablet, telefon komórkowy), czas wizyty, w tym czas wizyty na konkretnych podstronach, kliknięte odnośniki, język osoby użytkującej, lokalizacja osoby użytkującej. Dane wymienione powyżej są używane wyłącznie do ulepszenia wyglądu i funkcjonalności naszych stron WWW. Po zakończeniu kampanii zebrane dane zostaną bezpowrotnie skasowane. Strona korzysta z usługi Google Analytics dostarczanej przez Google, Inc. („Google”). Usługa ta używa plików „cookies”, to znaczy plików tekstowych znajdujących się na Państwa komputerze, aby pomóc nam sprawdzić, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony. Informacje wygenerowane przez plik cookie dotyczące Państwa wizyty na naszej stronie (zawierające adres IP) zostaną przesłane na serwery Google znajdujące się w USA. W wersji usługi Google Analytics używanej przez administratora, Państwa adres IP trafia do nas w postaci zanonimizowanej, to jest bez ostatnich 8 bitów. Google nie będzie dołączać Państwa adresu IP do jakichkolwiek innych posiadanych przez siebie danych. Możecie Państwo zablokować korzystanie przez Google z plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki. Możecie Państwo także całkowicie zablokować zbieranie i przetwarzanie przez Google danych poprzez zainstalowanie odpowiedniego rozszerzenia przeglądarki dostępnego pod adresem: www.tools.google.com/dlpage/gaoptout. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych przez usługę Google Analytics znajdziecie Państwo pod adresami www.google.com/analytics/terms/pl.html oraz www.policies.google.com/?hl=pl&gl=PL.

Administrator korzysta także z własnych plików cookies w celu poprawienia wyglądu i działania stron WWW. Pliki te pozwalają na rozpoznawanie urządzenia użytkownika i odpowiednie dostosowanie wyglądu do jego indywidualnych potrzeb. Cookies ułatwiają korzystanie z internetu, pozwalają na szybsze i wygodniejsze wykorzystywanie go. Jeśli nie życzycie sobie Państwo przechowywania plików cookies na Państwa komputerach, prosimy o ich wyłączenie za pomocą ustawień przeglądarki.

Państwa dane osobowe przekazywane będą do państw trzecich (spoza obszaru UE). Przekazanie danych następować będzie wyłącznie do podmiotów, które zostaną uznane przez właściwe organy za zapewniające poziom ochrony danych osobowych analogiczny do obowiązującego w UE (Porozumienie UE-USA Privacy Shield – Tarcza Prywatności).