Title Image

Jakub Skałka

Kandydat do Rady Miejskiej w Cieszynie

Okręg wyborczy nr 3: Śródmieście, Błogocice

Zawodowo zajmuję się tym i owym: trochę oświatą (nauczyciel w Polskiej Szkole Podstawowej w Gnojniku), trochę ochroną zdrowia psychicznego (psycholog w Centrum Zdrowia Psychicznego w Cieszynie), trochę turystyką (pilot turystyczny i licencjonowany przewodnik miejski po Krakowie), trochę publicystyką (głównie na łamach „Głosu – Gazety Polaków w Republice Czeskiej”), trochę etnolingwistyką (doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ w dyscyplinie językoznawstwo); z pasji – m.in. tańcem ludowym, piwowarnictwem, liturgiką, a także promocją cieszyńskiej gwary i kultury regionalnej.

 

Znam dobrze kilka języków (angielski, chorwacki/serbski, ukraiński), nad kolejnymi nieustannie pracuję. Mam doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych, realizacji projektów badawczych, a po latach obycia ze sceną nie boję się wystąpień publicznych. Piszę sporo: prócz stałej rubryki w gazecie prowadzę kilka fanpage’y (w tym swój prywatny), co jakiś czas wypuszczam artykuły naukowe. W zespole czuję się równie dobrze, co pracując samodzielnie, a jeśli trzeba, potrafię efektywnie pełnić rolę lidera.

 

Będąc w Radzie Miejskiej, chciałbym za pomocą dostępnych narzędzi i kanałów pozostawać w ciągłym kontakcie z cieszyniakami: relacjonować bieżące prace i działania Rady, nagłaśniać sprawy ważne, tłumaczyć formalno-prawne zawiłości samorządu i reprezentować tych, którzy potrzebują swojego głosu. Chcę wziąć udział w dyskusji o kształcie cieszyńskiego szkolnictwa i propagować nowoczesny regionalizm, widząc w nim wciąż niedostatecznie wykorzystany potencjał.