Title Image

Joanna Buzek

Kandydatka do Rady Miejskiej w Cieszynie

Okręg wyborczy nr 2: os. Piastowskie, Mała Łąka, os. Liburnia, Przedmieście Frysztackie

Co może zrobić dla Cieszyna niespełna 50-letnia mieszkanka osiedla Piastowskiego?

 

Jako doświadczona liderka społeczna, magister zarządzania i absolwentka studiów rozwijających kompetencje menedżerskie (EMBA), a także doradca firm i pracowników, coach, ławnik Sądu Pracy i wieloletnia przewodnicząca Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej „Osiedle Piastowskie”, a także członkini Stowarzyszenia Dziedzictwo św. Jana Sarkandra i wiceprezeska Akcji Katolickiej, chcę być realną, aktywną i skuteczną reprezentantką mieszkańców Cieszyna w Radzie Miejskiej.

 

W swoich działaniach chcę przede wszystkim pokazać jakie są potrzeby i oczekiwania mieszkańców największych osiedli w Cieszynie, a także wszystkich którzy oczekują większej przejrzystości działań Rady Miasta, poprawy dostępności urzędu i równomiernego rozwoju miasta. Jednym z moich planów jest utworzenie centrum rozwoju i aktywizacji, którego obecnie tak bardzo brakuje w naszym mieście. Widzę wielki potencjał w postulatach KWW Siła i popieram Joannę Wowrzeczkę jako kandydatkę na burmistrz Cieszyna, stąd moja decyzja o dołączeniu do zespołu, który jest w stanie dokonać realnych zmian, uwzględniających szacunek dla różnorodności, która od wieków jest siłą i bogactwem Cieszyna i Czeskiego Cieszyna.

 

Co dzięki mojej obecności zyska Rada Miasta? Wiedzę ekspercką i doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Każdą pracę traktuję jako służbę, a w swoich działaniach zawodowych i społecznych z sukcesami łączę zaangażowanie, profesjonalizm i empatię, co daje mi podstawy i przygotowanie do pracy w Radzie Miasta. 

 

Mam nadzieję, że otrzymam od mieszkańców Cieszyna szansę na udowodnienie tego wszystkiego w praktyce!