Antidotum

Dotarła do mnie publikacja Michała Syski „Antidotum. Postępowa odpowiedź na neoliberalną chorobę i jej populistyczne objawy” (Ośrodek Myśli Społęcznej im.Ferdynanda Lassalle’a, Wrocław 2018). Przeczytałam ją w drodze do Lublina i najbardziej w tym pierwszym czytaniu ucieszyło mnie przypomnienie Jana Józefa Lipskiego „Patriotyzm – to nie tylko szacunek i miłość do tradycji, lecz również nieubłagana selekcja elementów tej tradycji, obowiązek intelektualnej pracy w tym zakresie.” I jak słusznie Syska zwraca uwagę, że jeśli chcemy budować egalitarną i pluralistyczną wspólnotę to musimy pamiętać o feudalnym wyzysku, prawach pracowniczych, prawach kobiet i mniejszościach etnicznych, dla czego nie znalazło się dość miejsca w obchodach 100lecia Niepodległości, w naszej wizji patriotyzmu na tę okoliczność.

Michał Syska, dziękuję bardzo za rozdział „Pendolino nie istnieje”, w którym czytamy o wymuszonej w Polsce motoryzacji, czyli radzeniu sobie z wykluczeniem komunikacyjnym. W Cieszynie to jest główne zadanie wszystkich władz i rad, bo nie ma mowy o dobrej edukacji czy sprawnym rynku pracy bez funkcjonującego, inkluzywnego transportu publicznego.

Joanna Wowrzeczka