Title Image

Wizja rozwoju miasta

Do obowiązków i zadań samorządu należą między innymi zadbane drogi, dostępne parkingi, wygodny transport publiczny, pomocne instytucje miejskie, jakościowe i bezpieczne szkoły, dbanie o stadion, teatr, zabytki, oraz zasoby zyskujące z roku na rok na wadze: czyste powietrze, woda czy chroniące przed upałem tereny zielone. Wiemy, jakie problemy napotykają mieszkańcy, codziennie korzystający z miejskich przestrzeni.

Poniżej znajdą Państwo nasze konkretne postulaty, które są odpowiedzialnym rozwiązaniem na wyzwania, jakie przed samorządem stawiają obecni i przyszli mieszkańcy Cieszyna. Każda i każdy z kandydatów przeprowadził diagnozę potrzeb i analizę możliwych rozwiązań. Co jednak istotne i odróżniające nas od pozostałych komitetów wyborczych to wizja całości. Widzimy coś więcej, niż tylko sumę elementów, które składają się na miasto. W ramach tej wizji całości, potrafimy połączyć troskę o dobrobyt obecnych mieszkańców z myślą o przyszłości. Swoją pracą chcemy wykrzesać iskrę, która da mieszkańcom siłę i wiarę w to, że dobrze funkcjonujące miasto, zaspokajające Państwa potrzeby jest możliwe.

Chcemy odwoływać się do tego, co czyni Cieszyn wyjątkowym: do tradycji, niezwykłej, tysiącletniej historii, wielokulturowości wpisanej w DNA miasta czy kapitalnego położenia w sercu Europy. Te atuty chcemy mądrze wykorzystać, aby stawić czoła problemom, które dzielimy z innymi małymi i średnimi miastami w Polsce – jak wyludnianie, starzejące się społeczeństwo, susze czy choroby cywilizacyjne. Sama infrastruktura i budynki nie wystarczą, by zapewnić dostatek obecnym i następnym pokoleniom. Potrzebujemy czegoś, co da nam wiarę, co napełni nas nadzieją na wspólną, bezpieczną przyszłość. Na szczęście eksperci doskonale zdiagnozowali największe atuty naszego miasta: oświatę i zdrowie.

Dzięki naszej pracy, wsparciu specjalistów i Państwa zaufaniu połączymy wszystko, co dobrego ze sobą niosą oraz nadamy im odpowiedni pęd i kierunek, by zmieniać Cieszyn na lepsze.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi postulatami, które pomogą nam ten cel zrealizować.

Cieszyn,
miasto dobrego życia

 

W którym uczelnie wyższe nie są nieistotnym dodatkiem, ale niczym elektrownia jądrowa dają energię do rozwoju miasta. Wskazują przyszłość, o której możemy marzyć, pozwalają lepiej zrozumieć obecną rzeczywistość i dają arsenał narzędzi, by mierzyć się z wyzwaniami. We współpracy z nimi realizowanie postulatów będzie możliwe i wdzięczne. Razem uda nam się zrealizować strategię rozwoju miasta, którą poparli mieszkańcy.

Cieszyn, miasto uniwersyteckie

 

Miejsce, które żyje i w którym chce się żyć. Miasto atrakcyjne i zrównoważone, miasto dialogu, sprawnie zarządzane, miasto wyróżniające się i miasto przedsiębiorcze.

Siła naszych
rozwiązań

1. Siła miasta uniwersyteckiego

Cieszyn ma ogromny, niewykorzystany potencjał: dwie uczelnie wyższe oraz dostęp do Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych. Musimy wykorzystać tę energię! Już teraz te ośrodki przygotowują i realizują przedsięwzięcia naukowe oraz edukacyjne, które odpowiadają na potrzeby naszego miasta, takie jak:

  • tworzenie samowystarczalnych wspólnot, odpornych na kryzysy,
  • transformacja energetyczna, społeczna i cyfrowa,
  • poszukiwanie sposobów na rozwój z poszanowaniem środowiska i zdrowego
    stylu życia,
  • łączenie różnych dziedzin nauki w celu rozwiązywania problemów społecznych,
  • tworzenie i mądre wdrażanie nowych technologii, by każdy (niezależnie od wieku czy sprawności) miał do nich
    równy dostęp,
  • poszukiwanie sposobów na łączenie ze sobą ludzi, których różnią wiek, poglądy polityczne, religia, kultura czy narodowość.

Co zyskamy?

Atrakcyjność dla młodych

 

Cieszyn potrzebuje ludzi młodych, chcących zakładać tu rodziny
i biznesy. Im lepsze uczelnie
i bogatsze życie miasta, tym więcej osób zdecyduje się na powrót do Cieszyna niż migrację do większego miasta. Budżet miasta zasilają głównie podatki mieszkańców – im więcej dobrze zarabiających, tym więcej pieniędzy na inwestycje!

Naukę i innowację

 

Współpraca z uczelniami otworzy drzwi do innowacji w lokalnych przedsiębiorstwach. Rozwinie się branża kreatywna. Szkoły zyskają nowych partnerów, możliwości wzbogacenia oferty o innowacyjne praktyki. Cieszyn będzie również częściej obecny w opracowaniach naukowych.

Lepszą infrastrukturę i transport

 

Większa liczba studentów to impuls dla rozwoju infrastruktury, dróg i transportu publicznego. To klucz do pozyskania dodatkowych funduszy krajowych i unijnych.

Rozwój gospodarczy

 

Przybycie większej liczby studentów i naukowców to korzyść dla lokalnego biznesu. Od sklepów, przez restauracje, po mieszkania – każdy obszar Cieszyna zyska na wartości. Prowadząc pracownie w mieście będą w nim realnie obecni i będą pobudzać inne podmioty gospodarcze.

Prestiż i rozpoznawalność

 

Miasto uniwersyteckie to marka sama w sobie. Cieszyn zyska na atrakcyjności w oczach mieszkańców, turystów, studentów, inwestorów i specjalistów zwłaszcza, że byłby najmniejszym miastem uniwersyteckim w Europie.

Wsparcie ekspertów

 

Dzięki nadaniu fundamentalnej roli połączeniu Cieszyna z ideą uniwersytetu wzmocni się współpraca Akademii WSB z Uniwersytetem Śląskim i Konsorcjum ŚUP. Skorzystamy z wiedzy najlepszych specjalistów. Rozwój Cieszyna oprzemy na profesjonalnych analizach i badaniach.

Ożywienie kulturalne

 

Uniwersytety przyniosą miastu bogate życie kulturalne. Festiwale, wydarzenia i spotkania wprowadzą w Cieszynie atmosferę pełną energii i inspiracji. To okazja do budowania wspólnoty mieszkańców.

Współpracę zagraniczną – bliską i daleką

 

Dobre uczelnie przyciągną studentów z Czech i innych państw. Pozwolą na partnerstwo z miastami uniwersyteckimi takimi jak Wiedeń, Praga, Bratysława czy Rennes. To również szansa na dotacje z Unii.

2. Siła bliskości

Rozwój sieci komunikacji miejskiej – większa częstotliwość i liczba połączeń komunikacyjnych. Rozkłady autobusów dopasowane do kolei i linii regionalnych. Mniejsze autobusy, za to częściej! Modernizacja dróg i chodników – poprawa jakości dróg, zwłaszcza w miejscach najbardziej zaniedbanych. Modernizacja chodników z myślą o seniorach i rodzicach z wózkami. Połączenie z Czeskim Cieszynem – stworzenie nowej linii na wzór Zgorzelca i Görlitz.

3. Siła gospodarności

Program budowy przystępnych mieszkań na wynajem – budowa lub remont istniejących lokali komunalnych na mieszkania przystępne cenowo dla młodych ludzi i rodzin z dziećmi. Oddłużanie – jako efekt współpracy, łączenia interesów międzyinstytucjonalnych, oszczędności i poważnego traktowania budżetu. Inkubator przedsiębiorczości – utworzenie punktu doradztwa i wsparcia dla absolwentów i przedsiębiorców chcących założyć lub rozwinąć swoją firmę. Lepszy kanał komunikacji biznesu z miastem.

4. Siła wypoczynku

Miejsca spotkań dla mieszkańców – stworzenie lokali, gdzie można przyjść by spędzić czas, bez względu na wiek. Kultura, rozrywka i działalność społeczna. Całoroczne centrum sportowe – zadbanie, by mieszkańcy mieli dostęp do sportu i rekreacji przez cały rok. Reorganizacja sportu w Cieszynie.  Karta Cieszyniaka – wprowadzenie zniżek i korzyści dla mieszkańców płacących podatki, np. na kulturę, rozrywkę i sport.

5. Siła rozmowy

Urząd bliżej ludzi – lepszy dostęp do ważnych informacji, np. o remontach i inwestycjach. Ułatwienia w załatwianiu spraw w urzędach. Współpraca miasta z powiatem – wspólne planowanie i realizowanie inwestycji dla całego miasta. Edukacja psychologiczna w szkołach – wprowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży, promujących zdrowie psychiczne.

Ilustracja przedstawia Matkę i jej nastoletnie dziecko. Dziecko siedzi przy biurku i opiera o nie głowę schowaną pomiędzy rękami. Matka jest wyraźnie zmartwiona i