„nauczycieli nie obsługujemy”

Pani Burmistrz, Panie Wiceburmistrzu, Wysoka Rado, Drodzy Goście, 21 stycznia w Cieszynie usłyszeliśmy „likwidacja SP4” , a 10 stycznia Związek Nauczycielstwa Polskiego uchwałą rozpoczął procedury zmierzające do wszczęcia sporu zbiorowego ze szkołami i placówkami objętymi działaniem tegoż związku. (https://znp.edu.pl/dokumenty/uchwala-nr-1-2019-zg-znp-z-dnia-10-stycznia-2019-r/). Podczas

Loading new posts...
No more posts