Powietrze to nie interes jednego miasta

Podczas kiedy Ustroński Alarm Smogowy (UAS) informuje, że podczas ostatniego ich spotkania ustalono: wolę kontynuacji inwentaryzacji źródeł ciepła przez Burmistrza; podjęcie regularnej współpracy UAS ze Strażą Miejską w celu usprawnienia kontroli spalania paliw stałych,

Loading new posts...
No more posts