Budżet Obywatelski Cieszyn 2019

Nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Cieszyn 2019 został zakończony. Znamy też już listę projektów, które zostały rekomendowane przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego do powszechnego głosowania. Tym razem będziemy wybierać spośród 24 projektów. Na podstawie ilości

Loading new posts...
No more posts