Szkoła jako dobro wspólne!

W Cieszynie skutki reformy edukacji przestają być widmem, stają się rzeczywistością. Informacja o planie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4 wyrwała mieszkańców z poczucia, że jakoś będzie, że nas to nie dotyczy.

Każda zmiana w obrębie systemu edukacji jest bolesna, trudna i ryzykowna, gdyż narusza wielopoziomowy porządek i podtrzymujące go praktyki. Szkoły są ważnymi węzłami w sieci miejskich dóbr materialnych i niematerialnych i niczego bardziej nie potrzebują do swojego właściwego funkcjonowania niż perspektywy długiego trwania. Główne problemy jednostek oświatowych wynikają z tego, że są traktowane jako element walki politycznej.  Zmiany są potrzebne, chociażby dlatego, że świat się zmienia i relacja społecznego funkcjonowania i edukacji nie może pozostawać na pozycji z XIX wieku więc pytanie o to jaka ma być polska szkoła dzisiaj i jutro jest priorytetowe. Niestety reforma stała się kolejnym obowiązkiem samorządów więc nasza uwaga przesunęła się z pytania jakościowego na organizacyjne, czyli takie, na które samorząd może odpowiedzieć. Od aktualnych lokalnych władz, ich wyobraźni, umiejętności łączenia obszarów zależy jak to przejdziemy i co zostanie po bitwie.

Punktem wyjścia do debaty o możliwościach rozwoju oświaty w Cieszynie z udziałem dr hab. Przemysława Sadury*, która odbędzie się 7 marca, we czwartek, o godzinie 17:30, w Świetlicy Krytyki Politycznej „Na Granicy” (ul. Przykopa 20) jest opracowanie dr. hab. Przemysława Sadury  „Polska szkoła reform? Czego możemy się nauczyć z nieudanych zmian sytemu edukacji?” oraz rozmowy z dyrektorami szkół podstawowych, ponadpodstawowych, urzędnikami, rodzicami, mieszkańcami w Cieszynie.

Dyskusja ma nam pomóc zobaczyć, co trzeba zrobić, żeby przejść reformę bez zaburzania poczucia bezpieczeństwa, tworzenia atmosfery napięcia i konkurencji. Potraktujemy edukację w Cieszynie jako dobro wspólne, którego podtrzymywaniem nie mogą się zajmować wyłącznie urzędnicy albo placówki oświatowe oderwane od siebie nawzajem.  Zadamy sobie też konkretne, praktyczne pytania: kto i jak może wspierać szkoły? Jaka rejonizacja będzie służyć rozwojowi oświaty? Czy likwidacja to wizja tylko dla szkół podstawowych? Czy nauczyciele gimnazjów mają szansę na pracę w liceach? Co z brakiem nauczycieli specjalistycznych przedmiotów? Itd.

Debatę planujemy zakończyć listą rekomendacji do opracowywania wizji rozwoju edukacji w obliczu współczesnych wyzwań.

*Dr hab. Przemysław Sadura – Instytut Socjologii UW, Uniwersytet Warszawski, socjolog polityki, badacz systemu edukacyjnego. Współautor wielu ekspertyz, autor opracowań eksperckich i prac naukowych zamawianych przez Sejm RP, współzałożyciel Fundacji Pole Dialogu.

Tags:

Joanna Wowrzeczka