Radni

Joanna Wowrzeczka

Komisja Spraw Społecznych (przewodnicząca)
Komisja Finansów, Rozwoju i Spraw Komunalnych (członkini) 


Cieszynianka, artystka (dr 2008) i socjolożka (dr 2004), wykładowczyni akademicka, redaktorka, działaczka społeczna, pielęgniarka. Współzałożycielka Galerii Szara i Świetlicy Krytyki Politycznej w Cieszynie. Od 1999 związana z Uniwersytetem Śląskim. Zaangażowana w każdą sprawę w Cieszynie, gdzie pojawiała się niesprawiedliwość społeczna, od lat kształtująca politykę współpracy, pracy zespołowej jako najlepszego narzędzia poprawy przestrzeni publicznej. Działająca na rzecz śródmieścia i jego rewitalizacji za pomocą kultury i edukacji. Orędowniczka pracy u podstaw.

Od lat jestem zaangażowana w śródmieście na wielu jego płaszczyznach. Znając problemy przedsiębiorców z tego obszaru organizowałam dla nich we współpracy ze stowarzyszeniami i instytucjami miejskimi warsztaty, dzięki którym pozyskaliśmy ponad 40 pomysłów na wzmocnienie przestrzeni między Górnym Rynkiem a Zamkową. Dzięki założeniu Galerii Szara mogłam obserwować jak z miasta małej wielkości można uczynić przedmiot zainteresowań dużych ośrodków, jak na peryferiach Polski można realizować i obdarzać innych wizją, marzeniami, jak wiarę przekuć w konkret i wreszcie jak  z czegoś tak trudnego jak sztuka współczesną zrobić coś wspólnego. Tworząc Świetlicę Krytyki Politycznej  rozpoznawałam nowe oblicza wykluczenia w czasach, kiedy wielu ma zbyt wiele, podczas kiedy jeszcze więcej , w tym sporo dzieciaków nadal jest głodna, nie ma warunków do nauki. Mogłam przez lata koordynacji Świetlicy obserwować jak kultura i sztuka mają siłę wyciągania ludzi z najgorszych sytuacji, poprawiania zdegradowanych przestrzeni miejskich, przywracania nadziei na zaufanie i więzi społeczne. Praca w społeczności akademickiej dostarczała mi nieustannie pytań o możliwość zbudowania żywego wiązania między miastem a kampusem. Większość moich obserwacji i doświadczeń  sprowadza się do postulatu o nowoczesna i zrównoważoną komunikację między instytucjami a mieszkańcami Cieszyna.

Irena Fluder-Kudzia

Komisja Skarg i Wniosków (członek)
Komisja Spraw Społecznych (członek)


Mieszka i pracuje w Cieszynie. Jest pedagożką, terapeutką  i asystentką niepełnosprawnych.

Moją siłą jest duża wiedza teoretyczna i praktyczna związana z problemami seniorów, osób wykluczonych społecznie, osób niepełnosprawnych, którą przekładam na chęć do pracy na rzecz tych osób. Szukam kompleksowych, długofalowych rozwiązań, jestem gotowa do działania. Zauważam duże problemy związane z ochroną środowiska w Cieszynie. Zła organizacja komunikacji miejskiej, problem niskiej emisji, braku skutecznego wpływu na rozwój komunikacji kolejowej. Problemem wydaje się również brak inicjatyw w przestrzenie, które powinny być dla Cieszyna największą szansą, a więc wykorzystanie bazy rekreacyjno-turystyczno-sportowej.

Szymon Słupczyński

Komisja Rewizyjna (wiceprzewodniczący) 


Student Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwent Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego. Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta (2016 – 2017), wolontariusz w Stowarzyszeniu Sałasz oraz prawniczym Stowarzyszeniu Court Watch Polska. Odpowiedzialny, pracowity, aktywny, skuteczny. Wrażliwy na potrzeby społeczności lokalnej. Chce kształtować wizerunek miasta, łącząc przeszłość z przyszłością, tradycję i historię z nowoczesnością.

Pragnę umożliwić rozwój miasta, przy wykorzystaniu potencjału społecznych liderów. Chciałbym dać szansę na działanie młodym i ambitnym, aby chcieli związać swoje życie z Cieszynem. Nie jest mi obca jakość powietrza i stworzenie możliwości wprowadzenia nowych technologii grzewczych. Zależy mi na wspieraniu kultury wysokiej (popularna nie potrzebuje wsparcia). Zauważam braki w infrastrukturze drogowej. Mając podstawy prawne, chcę zaproponować dbanie o wizerunek i estetykę miasta, dopracowując zasady dotyczące m.in. reklam i banerów. Wydaje się wreszcie zasadne poszerzenie punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców miasta.