Solidarność
z Mieszkańcami

Słownik języka polskiego definiuje solidarność jako poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności wynikające ze zgodności poglądów oraz dążeń. W naszym przekonaniu miasto takie właśnie musi być i takie rozwiązania Państwu proponujemy.

Sprawimy, że seniorom będzie się żyć lepiej. Wzmocnimy naszą usługę opieki domowej, włączymy seniorów do współpracy z instytucjami miejskimi jako wolontariuszy;

W przestrzeni publicznej stworzymy miejsca, gdzie będziemy mogli spotykać się międzypokoleniowo, gdzie odpocznie senior i spokojnie porozmawia z sąsiadem czy zagra w szachy z kimś o wiele lat młodszym;

Zazielenimy Cieszyn myśląc nie tylko o lepszym powietrzu, ale także o większym komforcie w czasie deszczu czy skwaru słonecznego;

Wprowadzimy politykę miejską opartą na jasnych zasadach i przejrzystości w instytucjach publicznych;

Usprawnimy działanie budżetu partycypacyjnego;

Zapewnimy mieszkańcom dobre szkoły, przedszkola i żłobki, zapewnimy wystarczającą ilość miejsc we wszystkich tych placówkach;

Zadbamy o nauczycieli w szkołach publicznych przez skuteczny system motywacyjny;

Wprowadzimy etaty dla psychologa, regularne spotkania z dentystą, zadbamy o etykę w każdej szkole;

Smartfony będą narzędziem pracy w szkołach. Internetu na pewno nikt jutro nie wyłączy;

Poprawimy jakość powietrza w Cieszynie chociażby poprzez współpracę z pszczelarzami, lekarzami, przedsiębiorstwami oraz służbami porządku publicznego;

Innowacyjność
rozwiązań

Nowoczesne miasto nie musi być mityczną Dolina Krzemową. Wystarczy, że będzie przyjazne dla przedsiębiorców i aktywnych uczestników życia społecznego. To oni sami stworzą lokalne smart city. Nie tylko w kontekście rozwoju technologicznego ale i solidarności społecznej.

Dzięki naszym działaniom naturalna inkluzja miasta jeszcze bardziej rozbudzi przedsiębiorczość, nowoczesność i aktywność cieszyniaków;

Będziemy prowadzić stałą, konsekwentną politykę wspierania i podtrzymywania współpracy z przedsiębiorcami spoza Cieszyna, gwarantującymi miejsca pracy dla mieszkanek i mieszkańców miasta;

W ramach swoich kompetencji uprościmy procedury prowadzenia działalności gospodarczej;

Stworzymy szansę dla małych, innowacyjnych przedsiębiorstw, proponując im różne formy wsparcia;

Będziemy budować porozumienia z lokalnymi przedsiębiorstwami społecznymi;

Uwolnimy miasto od płacht reklamowych żeby wydobyć piękno miasta;

Wiele zadań powierzymy organizacjom pozarządowym;

Wprowadzimy nowe sposoby komunikowania się z mieszkankami i mieszkańcami Cieszyna. Zależy nam na ich uczestnictwie w tworzeniu silnego Cieszyna;

Zaproponujemy nowoczesne rozwiązania dotacyjne w celu szybkiej wymiany infrastruktury grzewczej;

Zaproponujemy konkretne rozwiązania proekologiczne dla mieszkańców domów jednorodzinnych w Cieszynie;

Łatwość
życia

Czy można sobie wyobrazić łatwe życie w społeczności solidaryzującej się ze swoimi sąsiadami, pełne nowoczesnych rozwiązań i świetnie prosperujących przedsiębiorców? Nam nie sprawiło to problemu.

Transport miejski zostanie zinwentaryzowany i dostosowany do aktualnych potrzeb mieszkanek i mieszkańców, a przede wszystkim do dzisiaj funkcjonujących skupisk pracy i edukacji;

Skutecznie doprowadzimy do wdrożenia linii autobusowej, łączącej Polskę z naszym sąsiadem zza Olzy;

Będziemy dążyć do współpracy ze Starostwem Powiatowym, w celu zbudowania porozumień komunikacyjnych;

Obniżymy koszty utrzymania się w Cieszynie popularyzując transport publiczny;

Zinwentaryzujemy przejścia dla pieszych, dostosujemy czasy oczekiwania na światłach do potrzeb pieszych i aktualnej sytuacji komunikacyjnej w mieście;

Zorganizujemy wraz z innymi partnerami, sieć świetlic w których dzieci poprawią swój poziom edukacji;

Włączymy dentystę do szkół leżących zarządzie Urzędu Miejskiego, tym samym zapobiegając chorobom uzębienia;

W trakcie remontów w przestrzeni miejskiej stworzymy udogodnienia pozwalające na przejście tego czasu bez strat dla przedsiębiorców i mieszkańców;

Atrakcyjność
turystyczna

Kiedy stworzymy właściwe warunki do spokojnego, bezpiecznego i dostatniego życia mieszkańcom Cieszyna, nasza tradycyjna już gościnność, dorobek kulturalny i historia będą najważniejszym tematem rozmów i wspomnień wszystkich naszych gości… nie to w jakich warunkach do nas przyjechali. Już zapraszajmy do nowego Cieszyna!

Powszechnie wiadomo, że turystyka stała się nową formą przemysłu. Zakładając, że właśnie ta stanowi dla Cieszyna największy, słabo eksploatowany skarb, zrobimy wszystko, by miasto zabłysło na nowo na mapach turystycznych Europy;

W porozumieniu i współpracy z wybitnymi, miejskimi instytucjami kultury, przygotujemy propozycję turystyczną produkt, markę ogólnie rozpoznawalną w Polsce i Europie;

Uregulujemy okoliczne cieki wodne i rzeki, nadając im uroku i inicjując przedsiębiorczość wzdłuż ich brzegów;

Z ulicy Głębokiej zrobimy atrakcję międzynarodową i źródło bogactwa dla miasta dzięki włączeniu do tego kultury i współpracy z instytucjami miejskimi, przedsiębiorcami, mieszkańcami oraz uniwersytetem;

Zainwestujemy w dostępną dla wszystkich rekreację, a przede wszystkim zajmiemy się placami zabaw, które nie muszą być plastikowe, nudne i wyłącznie dla cichych dzieci;

Dostosujemy i uporządkujemy ofertę sportową do potrzeb mieszkanek i mieszkańców w różnym wieku. Sport w Cieszynie nie może kojarzyć się z bałaganem i układami;

Wdrożymy plan odzyskania dla miasta miejsc  i atrakcji turystycznych niedostępnych powszechnie do zwiedzania (podziemny Cieszyn);

Ten pomysł na Cieszyn, to nasza SIŁA!

Jeśli po lekturze najważniejszych założeń naszego programu czujesz niedosyt, chciałbyś znać więcej szczegółów, zapraszamy do dyskusji. Spotkajmy się przy kawie, podczas pikniku. Jesteśmy też osobiście do Twojej dyspozycji!