Szymon Słupczyński

Okręg nr 1

Student Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwent Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego. Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta (2016 – 2017), wolontariusz w Stowarzyszeniu Sałasz oraz prawniczym Stowarzyszeniu Court Watch Polska. Odpowiedzialny, pracowity, aktywny, skuteczny. Wrażliwy na potrzeby społeczności lokalnej. Chce kształtować wizerunek miasta, łącząc przeszłość z przyszłością, tradycję i historię z nowoczesnością.

Problem:

Kandyduję, aby umożliwić rozwój miasta, przy wykorzystaniu potencjału społecznych liderów. Chciałbym dać szansę na działanie młodym i ambitnym, aby chcieli związać swoje życie z Cieszynem. Nie jest mi obca jakość powietrza i stworzenie możliwości wprowadzenia nowych technologii grzewczych. Zależy mi na wspieraniu kultury wysokiej (popularna nie potrzebuje wsparcia). Zauważam braki w infrastrukturze drogowej. Mając podstawy prawne, chcę zaproponować dbanie o wizerunek i estetykę miasta, dopracowując zasady dotyczące m.in. reklam i banerów. Wydaje się wreszcie zasadne poszerzenie punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców miasta.

W Radzie Miejskiej Cieszyna będę pracować w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Cieszyna.