Sylwia Nowakowska

Okręg nr 3

Rodowita warszawianka zakochana w Cieszynie i mężu stelaku. Ma dwójkę dzieci. W życiu pracowała zarówno fizycznie jak i umysłowo. Sporo czasu poświęciła na wolontariat i działania wspierające organizacje pomocy społecznej. Całe życie otoczona zwierzętami i troską o nie. Jeżeli wie, że może komuś pomóc, po prostu to robi.

Problem:

Będąc aktywną mieszkanką Cieszyna, zauważyłam kilka rzeczy, nad którymi moglibyśmy wszyscy razem popracować. Najbardziej zależy mi na poprawie warunków życia w ośrodkach pomocy społecznej (Dom Samotnej Matki, Dom Ofiar Przemocy w Rodzinie, Dom Dziecka w Cieszynie). Zwróciłam również uwagę na to, że wiele miejsc jest nieprzystosowanych do wózków dziecięcych i inwalidzkich. To aspekty, na których chciałabym się najbardziej skupić. Nie bez znaczenia dla mnie jest również los zwierząt i rozwiązania systemowe na poziomie samorządowym, humanizujące tę brutalną rzeczywistość. Pragnę być pośrednikiem w waszych próbach dotyczących tego co można zmienić i naprawić aby razem wszystkim żyło się o wiele lepiej.

W Radzie Miejskiej Cieszyna będę pracować w Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.