Sławomir Gach

Okręg nr 1

Cieszyniak, pracował 27 lat w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Obecnie na emeryturze. Lubi przebywać na łonie natury. Jego hobby to wędkarstwo, ogród, książki. Jego największą siłą jest rodzina.

Problem:

Jako piechur, miłośnik natury, wreszcie wędkarz najboleśniej zderzam się ze stanem czystości rzek i powietrza w naszym mieście. Stanowi on duży problem. Rzeki trzeba oddać naturze, przywrócić w nich życie (ryby, płazy, ssaki). Stworzyć, za pomocą kompetencji Rady Miejskiej Cieszyna system naprawy i ochrony cieków wodnych. Podnieść świadomość ekologiczną mieszkańców. W naszym mieście jest mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy kochają przyrodę, chcą odpoczywać nad pięknymi i naturalnymi rzekami, oddychając czystym powietrzem. 

W Radzie Miejskiej Cieszyna będę pracować w Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.