Title Image

Paweł Rykała

Kandydat do Rady Miejskiej w Cieszynie

Okręg wyborczy nr 4: Banotówka, Krasna, Mnisztwo, ZOR, Gułdowy

Urodzony 01 czerwca 1954 w Cieszynie. Wykształcenie – LO Kopernika Cieszyn, studia Politechnika Krakowska. Praca – wieloletni manager ds. logistyki sprzedaży PPG Polifarb Cieszyn, obecnie emeryt.

 

Osiągnięcia:

  • Implementacja zintegrowanego systemu informatycznego SAP w służbach sprzedaży i logistyki zakładów w Cieszynie i Wrocławiu
  • Optymalizacja łańcucha dostaw zakładu w Cieszynie w oparciu o analizy kosztów i wymagania klientów.

 

Dlaczego kandyduję?

  • Zależy mi na tym, by Cieszyn rozwijał się z większym udziałem mieszkańców w gospodarowaniu miastem. 
  • Żeby interes mieszkańców był brany pod uwagę w większym stopniu niż obecnie.
  • Co chcę robić?

 

Chcę skupić się na efektywności gospodarowania miastem, na racjonalizacji wydatków, na ocenie projektów rozwojowych pod kątem ich celowości, efektywności i analizy ryzyka.

 

Zajmę się gospodarką mieszkaniową, rewitalizacją sieci dróg gminnych miasta, komunikacją zbiorową, organizacją ruchu na drogach z uwzględnieniem ścisłego centrum miasta.

 

Chcę zwiększyć udział miejskich jednostek organizacyjnych (MZD, ZGK, ZBM) w wykonywaniu prac na rzecz miasta, ograniczenie tam, gdzie to możliwe, zlecania prac na zewnątrz. Celem jest zmniejszenie kosztów i przyspieszenie wykonywania prac.

 

Stawiam na dalszą informatyzację miasta i podległych mu jednostek, której celem powinna być obniżka kosztów osobowych i poprawa jakości podejmowanych decyzji.