Mikołaj Bizoń

Okręg nr 2

Uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie. W lipcu br. wstąpił do Partii Razem oraz Stowarzyszenia im. Tadeusza Regera, gdzie jest redaktorem magazynu „Równość”. Aktywnie współpracuje ze Świetlicą Krytyki Politycznej „Na Granicy” w Cieszynie jako współorganizator m.in. Święta Cieszyńskiej Wenecji i festiwalu literackiego „Powrót prowincji”. Jest wolontariuszem cieszyńskiego sztabu WOŚP, od kilku lat wspiera UNICEF Polska w cyklicznej akcji UNICEF 365 na rzecz dzieci w Afryce.

Problem:

Jako młody mieszkaniec związany i – przede wszystkim – chcący wiązać swoją przyszłość z Cieszynem zauważam szeroki problem, który można zawrzeć w ramach definicji: komunikacja. Chcę jednak zwrócić uwagę, że komunikacja to nie tylko problemy transportowe. W tej definicji przede wszystkim mieści się kryzys partycypacji. Zatraciliśmy wartości wynikające z rozmów, których odzyskanie da gwarancję rozwiązania wszelkich strategicznych problemów miasta.

W Radzie Miejskiej Cieszyna będę pracować w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.