Maciej Urbaś

Okręg nr 2

Urodzony w Katowicach i od razu zasymilowany w Cieszynie. Syn dwójki muzyków. Informatyk na Zamku Cieszyn. Współorganizator Kina na Granicy. Przedsiębiorca (od 2013 roku prowadzący swoją działalność, głównie zajmujący się bezpieczeństwem serwerów). Wielbiciel górskich wycieczek, jazdy na rowerze oraz gier komputerowych. Od dziecka mieszkający na osiedlu Liburnia. Zawsze uśmiechnięty!
Wraz z Krzysztofem Mołdrzykiem mamy wspólne problemy do rozwiązania. Jesteśmy przekonani, że w zespole siła. Wybierając nas jako zespół do Rady Miejskiej Cieszyna, macie Państwo gwarancję naszej wspólnej pracy na rzecz Cieszyna.

Problem:

Istotnym problemem mieszkańców Cieszyna jest brak kompleksowego planu zagospodarowania przestrzennego. Te uchybienia powodują, że wiele przestrzeni wspólnych narażonych jest na nieprzemyślaną i ekspansywną aktywność inwestorów i deweloperów. Tereny, które dzisiaj stanowią miejsce spotkań i rekreacji, w każdej chwili mogą stać się placem budowy. W naszej działalności chcielibyśmy wspólnie dążyć do usystematyzowania warunków zagospodarowania i zabudowy terenów na cieszyńskich osiedlach, a także rozmieszczenia inwestycji służących celom publicznym.

Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę na konieczność rozwoju infrastruktury drogowej, z uwzględnieniem budowy ścieżek rowerowych. Należy pamiętać o kompleksowej strategii, uwzględniającej restrukturyzację komunikację miejską lub miejsko-powiatową.

W Radzie Miejskiej Cieszyna będziemy wspólnie pracować w Komisji Urbanistyki, Strategii i Ochrony Zabytków.