​​Krzysztof Wenglorz

Okręg nr 3

Z wykształcenia (ASP Poznań) artysta, krytyk, promotor sztuki oraz nauczyciel. W głównym obszarze jego prywatnych zainteresowań jest sztuka współczesna oraz szeroko rozumiana kultura. Prywatnie jest mężem oraz tatą dwójki rozbrykanych chłopców, których energię wykorzystuje do codziennej aktywności fizycznej oraz eksploracji najdziwniejszych zakątków Cieszyna. Patrząc analitycznie na cel wypraw rodzinnych stwierdza z żalem, iż większość z nich kończy sie po stronie czeskiej.

Problem:

Naszą siłą jest umiejętność pracy w zespole. Chęć dzielenia sie swoim  doświadczeniem i zdobywania nowych. Wraz z Aleksandrą Firlińską i Beatą Wachtarczyk będziemy stanowić silny klub w Radzie Miejskiej Cieszyna, realizujący z pełną konsekwencją nasze postulaty. 

Jako radny chciałbym uwrażliwić mieszkańców na potrzebę rewitalizacji naszych miejskich placów zabaw, poprawę ich jakości oraz ergonomii. Drugim obszarem, którym chciałbym się zająć jest kryzys obecności sztuki współczesnej w naszym mieście oraz korelacja jej ze sztuką rozrywkową proponowaną w ramach np. Święta Trzech Braci.

W Radzie Miejskiej Cieszyna będziemy wspólnie pracować w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.