Krzysztof Mołdrzyk

Okręg nr 2

Cieszyniak, pracownik techniczny Zamku Cieszyn, rowerzysta i podróżnik amator. Wraz z Maciejem Urbasiem mamy wspólne problemy do rozwiązania. Jesteśmy przekonani, że w zespole siła. Wybierając nas jako zespół do Rady Miejskiej Cieszyna, macie Państwo gwarancję naszej wspólnej pracy na rzecz Cieszyna.

Problem:

Istotnym problemem mieszkańców Cieszyna jest brak kompleksowego planu zagospodarowania przestrzennego. Te uchybienia powodują, że wiele przestrzeni wspólnych narażonych jest na nieprzemyślaną i ekspansywną aktywność inwestorów i deweloperów. Tereny, które dzisiaj stanowią miejsce spotkań i rekreacji, w każdej chwili mogą stać się placem budowy. W naszej działalności chcielibyśmy wspólnie dążyć do usystematyzowania warunków zagospodarowania i zabudowy terenów na cieszyńskich osiedlach, a także rozmieszczenia inwestycji służących celom publicznym.

Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę na konieczność rozwoju infrastruktury drogowej, z uwzględnieniem budowy ścieżek rowerowych. Należy pamiętać o kompleksowej strategii, uwzględniającej restrukturyzację komunikację miejską lub miejsko-powiatową.

W Radzie miejskiej Cieszyna będziemy wspólnie pracować w Komisji Urbanistyki, Strategii i Ochrony Zabytków