Katarzyna Rybiec

Okręg nr 1

Od 1979 r związana z Cieszynem, z wykształcenia socjolog. Osiem lat pracowała jako pracownik socjalny, zajmując się bezdomnymi. Od wielu lat przedsiębiorca z własną działalnością gospodarczą w branży ekologicznej. Matka dwójki dzieci, miłośniczka regionu, kulinariów, gór.

Problem:

Za najważniejszy punkt pracy w Radzie Miejskiej Cieszyna postawiłam sobie poprawę infrastruktury drogowej. Nie jest to jednak łatwe. Ze wszystkich moich obserwacji i wskazań wynika, że tylko jedna ulica, Majowa, leży w gestii i zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg, Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Pozostałe: ul. Stawowa, ul. Katowicka, ul. Bielska czy ul. Frysztacka, to powiatowe lub wojewódzkie zarządy dróg. Wszystkie ciągi komunikacyjne wskazane przeze mnie to bardzo ważne arterie komunikacyjne miasta. Nie wyobrażam sobie, że rada Miejska Cieszyna i burmistrz miasta nie prowadzili konsekwentnej polityki komunikacji i współpracy z innymi strukturami samorządu terytorialnego, w celu załatwienia wskazanych problemów. Do najważniejszych należą: chodniki po obu stronach ulicy, przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną, poprawa oświetlenia ulicy, ścieżki rowerowa, parking przy szkole dla osób przywożących dzieci samochodami, poszerzenie ulicy dla ruchu dwustronnego czy nowe linie autobusowe.

W Radzie Miejskiej Cieszyna będę pracować w Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.