Title Image

Katarzyna Rybiec

Kandydatka do Rady Miejskiej w Cieszynie

Okręg wyborczy nr 4: Banotówka, Krasna, Mnisztwo, ZOR, Gułdowy

Mieszkam w Cieszynie „od dziecka”. Jestem przedsiębiorcą, socjolożką, społeczniczką. W przeszłości pracowałam w sektorze finansowym, potem jako specjalista pracy socjalnej pomagając osobom w kryzysie bezdomności. Obecnie prowadzę firmę handlowo-dystrybucyjną w branży Eko.

 

Publikuję i prowadzę szkolenia z zakresu marketingu ekologicznego. Jestem członkiem zarządu w Fundacji Miejski Nurt, a od 2022 roku zasiadam w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie. Od kilku lat angażuję się także w działalność na rzecz miejskich grup nieformalnych: Granica dla Granicy i Ratujmy drzewa na Śląsku Cieszyńskim. Razem bierzemy udział w inicjatywach przeciwko dewastacji zieleni miejskiej, a od czasu wojny w Ukrainie jako wolontariuszka pomagam integrować i aktywizować imigrantki i imigrantów przybyłych do naszego powiatu.

 

Jako radna zadbam o zracjonalizowanie budowy i remontów parkingów, ulic i chodników w mieście. Zatroszczę się o poprawę funkcjonowania komunikacji miejskiej, tak aby była bardziej praktyczna dla naszych mieszkańców. Moim priorytetem będzie także uruchomienie powszechnych i tanich usług społecznych dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami, dzieci. Miasto bez drzew i bujnej roślinności jest dla swoich mieszkańców mało przyjazne. Dlatego zadbam, aby w Cieszynie jej nie zabrakło. Postaram się, aby z Miejskiego Zarządu Dróg (MZD) wyodrębniono jednostkę, która zajmie się profesjonalną pielęgnacją zieleni miejskiej. Aby wykorzystać potencjał naukowy jaki daje nam związek Cieszyna z Uniwersytetem Śląskim, stawiam na rozwój odnawialnych źródeł energii w naszym mieście. To da szansę na poprawę jakości powietrza, którym oddychamy, a także obniży koszty utrzymania dla mieszkańców i przedsiębiorców.