Irena Fluder-Kudzia

Okręg nr 2

Mieszka i pracuje w Cieszynie. Jest pedagożką, terapeutką  i asystentką niepełnosprawnych.

Moją siłą jest duża wiedza teoretyczna i praktyczna związana z problemami seniorów, osób wykluczonych społecznie, osób niepełnosprawnych, którą przekładam na chęć do pracy na rzecz tych osób. Szukam kompleksowych, długofalowych rozwiązań, jestem gotowa do działania. 

Problem:

Zauważam duże problemy związane z ochroną środowiska w Cieszynie. Zła organizacja komunikacji miejskiej, problem niskiej emisji, braku skutecznego wpływu na rozwój komunikacji kolejowej. Problemem wydaje się również brak inicjatyw w przestrzenie, które powinny być dla Cieszyna największą szansą, a więc wykorzystanie bazy rekreacyjno-turystyczno-sportowej.

W Radzie Miejskiej Cieszyna będę pracować w Komisji  Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.