Grzegorz Studnicki

Okręg nr 3

Urodzony Cieszyniak, etnograf, nauczyciel akademicki (adiunkt), pracownik Muzeum Śląska Cieszyńskiego, miłośnik tradycji, kultury i przeszłości Śląska Cieszyńskiego. Z zamiłowania muzyk polsko-czeskiego zespołu.

Problem:

Jako stelak, będąc aktywnie zaangażowany w życie kulturalne Śląska Cieszyńskiego, będąc w stałym kontakcie z mieszkańcami regionu, miasta osiedla czy wreszcie z zaolziakami mam przekonanie co do słuszności diagnoz, które stawiam. Co najważniejsze, kandydując do Rady Miejskiej Cieszyna, mam dla Państwa szereg propozycji rozwiązań naszych wspólnych dylematów. Do największych problemów zaliczyłbym wykluczenie społeczne i ekonomiczne dużej części cieszyniaków. Z tego wynikają inne problemy, które dotykają już bezpośrednio wszystkich. Należy do nich zaliczyć zanieczyszczenie powietrza, brak systemowych rozwiązań wdrażających uchwałę antysmogową, obowiązującą w Województwie Śląskim, ograniczenia w możliwości korzystania z miejskiego środka komunikacji.

W Radzie Miejskiej Cieszyna będę pracować w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.