Title Image

Edyta Diakowska-Kohut

Kandydatka do Rady Miejskiej w Cieszynie

Okręg wyborczy nr 3: Śródmieście, Błogocice

Z Cieszynem jestem związana od początku lat 2000, czyli od czasów studiów. To właśnie na Cieszyńskim Wydziale Uniwersytetu Śląskiego ukończyłam studia, w ramach których zostałam magistrem etnologii. Zawodowo także jestem związana z Cieszyńskim Wydziałem UŚ, gdzie pracuję jako specjalistka ds. projektów UE.

 

Pozazawodowo – aktywnie angażuję się w różnorodną działalność społeczną i wolontariacką. Jako członkini jednej z cieszyńskich organizacji NGO, działam na rzecz wsparcia osób uchodźczych; jako wieloletnia honorowa dawczyni krwi – uhonorowana odznaczeniem „Zasłużona dla Zdrowia Narodu” jestem czynną krwiodawczynią i wspieram akcje krwiodawstwa; jako aktywistka, często broniąca interesów grup defaworyzowanych zawsze czynnie stoję po stronie dyskryminowanych mniejszości.

 

Prywatnie mama przedszkolaka, żona, miłośniczka psów i czynnego uprawiania sportu, od biegania, przez pływanie, po jazdę elektrykiem po górach, wegetarianka od ponad 25 lat, muzycznie – wielka fanka Depeche Mode

 

Jako radna zadbam o Cieszyn przyjazny mieszkańcom, inwestycje w kapitał ludzki oraz inwestycje skierowane dla mieszkańców. Zadbam o modernizację terenów rekreacyjnych, dostępnych dla rodzin z dziećmi oraz dla właścicieli psów. Lokalizacje, które mogą pełnić te funkcje to obszar Cieślarówki oraz Placu Zabaw pod Wałką, ale najpierw wymagają one gruntownej rewitalizacji – o co zamierzam zadbać.

 

Ważna jest dla mnie partycypacja społeczna. Chciałabym, abyśmy wspólnie z mieszkańcami decydowali o ważnych dla miasta kierunkach zmian czy rozwoju. Chciałabym, aby głos mieszkańców był słyszalny i brany pod uwagę w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących miasta. 

 

Jeśli moja wizja Cię przekonuje, oddaj na mnie głos 7 kwietnia.