​​Beata Wachtarczyk

Okręg nr 2

Absolwentka filologii polskiej. Pracuje jako nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej. Oligofrenopedagog. Lubi pracę z dziećmi i młodzieżą. Literaturę, film, teatr. Uprawia nordic walking.

Problem:

Naszą siłą jest umiejętność pracy w zespole. Chęć dzielenia sie swoim  doświadczeniem i zdobywania nowego. Wraz z Aleksandrą Firlińską i Krzysztofem Wenglorzem będziemy stanowić silny klub w Radzie Miejskiej Cieszyna realizujący z pełną konsekwencją nasze postulaty. 

 

Sztuka nie podlega ocenie szczególnie ta, która wynika z czystej wrażliwości. Dzieci mają ogromną potrzebę tworzenia i wystarczy tylko zainicjować sprzyjającą okazję, by mogły wykazać się kreatywnością. Rozwijając swoją wrażliwość i zdolność dostrzegania i przeżywania wszelkiego piękna, uczą się wyrażać siebie. Warto zachęcać dzieci do działań twórczych, zapoznawać z różnymi dziedzinami sztuki, wskazywać nowe narzędzia i materiały. 

 

Widzimy potrzebę stworzenia w tym mieście centrum działań twórczych w postaci cyklicznych (nieodpłatnych) warsztatów, akcji artystycznych,  dla mieszkańców Cieszyna oraz okolicznych wsi, obejmujących różne dziedziny sztuki. Chcemy zaangażować do tego istniejące już ośrodki kultury i sztuki (galerie, muzea, biblioteki itp.) ale również szpitale, ośrodki rehabilitacyjne domy dziecka i ośrodki wychowawcze. Chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

W Radzie Miejskiej Cieszyna będziemy pracować w Komisji  Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.