Aleksandra Firlińska

Okręg nr 1

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Pracuje jako nauczycielka wychowania przedszkolnego (dyrektor ds. pedagogicznych) w placówce integracyjnej. Jest doktorantką na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego.

Naszą siłą jest umiejętność pracy w zespole. Chęć dzielenia się swoim doświadczeniem i zdobywania nowego. Wraz z Beatą Wachtarczyk i Krzysztofem Wenglorzem będziemy stanowić silny klub w Radzie Miejskiej Cieszyna realizujący z pełną konsekwencją nasze postulaty.

Problem:

Sztuka nie podlega ocenie szczególnie ta, która wynika z czystej wrażliwości. Dzieci mają ogromną potrzebę tworzenia i wystarczy tylko zainicjować sprzyjającą okazję, by mogły wykazać się kreatywnością. Rozwijając swoją wrażliwość i zdolność dostrzegania i przeżywania wszelkiego piękna, uczą się wyrażać siebie. Warto zachęcać dzieci do działań twórczych, zapoznawać z różnymi dziedzinami sztuki, wskazywać nowe narzędzia i materiały. 

Widzimy potrzebę stworzenia w tym mieście centrum działań twórczych w postaci cyklicznych (nieodpłatnych) warsztatów, akcji artystycznych, dla mieszkańców Cieszyna oraz okolicznych wsi, obejmujących różne dziedziny sztuki. Chcemy zaangażować do tego istniejące już ośrodki kultury i sztuki (galerie, muzea, biblioteki itp.) ale również szpitale, ośrodki rehabilitacyjne, domy dziecka i ośrodki wychowawcze. Chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

W Radzie Miejskiej Cieszyna będziemy pracować w Komisji  Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.