Pierwsza sesja Rady Miejskiej Cieszyna VIII kadencji

Pierwszą sesję (22.11. czwartek) przechodziłam będąc okrutnie zmęczona. Dlaczego? Dlatego, że 21.11 (środa) uczestniczyłam w konferencji organizowanej przez UMCS w Lublinie „Kultura ma znaczenie”. Debata, w której bezpośrednio występowałam dedykowana była tematowi „Kultury obywatelskiej w działaniu”. Skupiłam się wokół kwestii odpowiedzialności dzięki czemu mogłam przedstawić sposób w jaki staram się pracować budując łańcuchy działań, a nie zbiór incydentów, podkreślając współodpowiedzialność . Jestem przekonana, że odpowiedzialność to umiejętność patrzenia w przyszłość, to także bezpiecznik poczucia bezpieczeństwa.

Wizyta w Lublinie mocno związała się z przebiegiem mojej pierwszej sesji Rady Miejskiej. Decyzję, którą podjęłam podczas głosowania budowałam na poczuciu sprawiedliwości społecznej, będąc przekonana, że dopuszczenie do zgromadzenia złej energii, zawiści po stronie opozycji nie może być udziałem tej kadencji RM. Wierzę, że w tym, co pozornie może wydawać się niejasnym, niebezpiecznym, nielojanym gestem odnajdziemy odważny zwrot w imię sprawiedliwego zarządzania miastem.

P.S.Korzystam z transportu publicznego więc żeby wziąć udział w debacie 21.11 musiałam z Cieszyna wyjechać o 6.20 żeby do Lublina dojechać na 15.00 i po wystąpieniu wyjechać o 21.00 z przesiadką w Łodzi Fabrycznej (2:20) dojechać do Katowic na 5:30 i dalej ponownie busem do Cieszyna o 6:10, czyli wróciłam do domu przed 8.

Joanna Wowrzeczka