Title Image

Siła naszych wartości

Przejrzystość i jawność:

 

Dbamy o łatwy i zrozumiały dostęp do informacji publicznej. Wszystkie decyzje, procesy stanowienia prawa i plany rozwoju miasta powinny być jasne i czytelne.

Pracowitość i profesjonalizm:

 

Jesteśmy gotowi ciężko pracować na rzecz rozwoju Cieszyna. Za sterami miasta staną doświadczeni profesjonaliści z różnych dziedzin, od prawa po urbanistykę.

Spójna wizja:

 

Cieszyn gospodarny, z prężnym transportem, przedsiębiorczością i rekreacją. Cieszyn dbający o zdrowie i potrzeby mieszkaniowe cieszyniaków. Cieszyn korzystający ze środków krajowych i unijnych. Cieszyn, miasto uniwersyteckie!

Dialog i komunikacja:

 

Efektywne konsultacje i stały kontakt z mieszkańcami. Niezależnie od formy, czy list, SMS, czy rozmowa twarzą w twarz – będziemy do Twojej dyspozycji

Pluralizm i współpraca:

 

Jesteśmy zespołem różnych, ale zjednoczonych wizją osób, które znajdują najlepsze rozwiązania dzięki współpracy i wymianie poglądów. To klucz do sukcesu, zarówno wewnątrz samorządu, jak i między miastem a mieszkańcami.