Budżet Obywatelski Cieszyn 2019

Nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego Cieszyn 2019 został zakończony. Znamy też już listę projektów, które zostały rekomendowane przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego do powszechnego głosowania. Tym razem będziemy wybierać spośród 24 projektów. Na podstawie ilości rekomendowanych pomysłów w latach 2015 – 2019 trudno stwierdzić popularność tego procesu czy jego znajomość. W 2015 głosowaliśmy na 9 projektów, w 2016 – 25, w 2017 znowu tylko 7. Obawiam się, że w przyszłym roku, ze względu na nowe przepisy regulujące budżet obywatelski może być znowu mniejszy wachlarz propozycji. O tym procesie decydowania o przeznaczeniu części lub całości budżetu danego miasta lub gminy zawsze myślałam jako fantastycznej możliwości ćwiczenia komunikacji władzy z mieszkańcami. Bezcenna relacja rozwijająca niehierarchiczne zarządzanie, zmierzająca do dbania o miasto jako dobro wspólne dzięki alokacji środków budżetowych, rozwijająca kapitał społeczny i edukacyjny. Śledząc Budżet w Cieszynie mam wątpliwości czy moje wyobrażenie spotyka się jakkolwiek z rzeczywistością. Wiara moja jednak nie gaśnie, bo mamy nową władzę, która ma szansę przekierować konkurencyjne myślenie o pomysłach łatania miasta na różne sposoby w kierunku rozwoju dialogu, regularnych spotkań mieszkańców z przedstawicielami władz.

Dla nas, mieszkańców, ważny jest kolejny etap, czyli głosowanie, które będzie trwało w dniach 12. 01. do 27. 01. 2019 roku. Każdy będzie mógł oddać jeden głos. Szczegóły na stronie https://cieszyn.budzet-obywatelski.org

Tutaj znajdą Państwo link do rekomendowanych i nierekomendowanych projektów Budżetu Obywatelskiego Cieszyn 2019

Joanna Wowrzeczka